TELEVİZYON SOHBETLERİ
İŞTE O KİTAP! ŞÜPHESİZ, MÜTTAKÎLERİ HİDAYETE ERDİRİCİDİR

İŞTE O KİTAP! ŞÜPHESİZ, MÜTTAKÎLERİ HİDAYETE ERDİRİCİDİR

Not: Video kaydının başlangıç bölümünde (17 saniye) görüntü kayması mevcut, ses akışında herhangi bir sorun yok. Videonun kalan süresiyse izlenebilir, sorunsuz bir…

SEVGİ

SEVGİ

Samanyolu TV’de yayınlanan Sayın Onk. Dr. Haluk Nurbaki’nin bu sohbetinde; sevgi ve aşk hakikatinin gerçek mânâsına erişeceksiniz… Günümüzün en çok tartışılan ve…

RADYO SOHBETLERİ
ŞEYTAN – 2

ŞEYTAN – 2

Uğur Canbolat: Her toplumda her cemiyete konuşulduğu halde mânâsının anlaşılmadığı, tanımının bilinmediği şeytanı bize anlatmıştı ama bu konuya devam edeceğimizi de taahhüt…

ŞEYTAN – 1

ŞEYTAN – 1

Uğur Canbolat: Gönül sohbetlerinin ortaya koyacağı mana meyvelerini nasıl toplarız? Efendim, mânâ meyvelerini toplayabilmek için iki fazda olayı mütalaa etmek lazım. Bir…

KONFERANSLARI

HAZRETİ AİŞE

HAZRETİ AİŞE

İslam annelerinin, özellikle her çağda İslam hanımlarının ışık noktası olan, Fahr-i Kainat Efendimizin “HÜMEYRA” diye çok özel bir…

HASANEYN EFENDİLERİMİZ

HASANEYN EFENDİLERİMİZ

Ehl-i beyt’in gülleri Hasaneyn efendilerimiz, onların varlığı kâinatın ekseninin titreşimini dengede tutan bir yüceliktir. Ne çare ki insanoğlu…

HAZRETİ SÜMEYYE

HAZRETİ SÜMEYYE

Cenab-ı Hak, Kainatı ehl-i beyt ve habibinin (s.a.v.) yüzü suyu hürmetine yarattı. Sonra bir gün insan oğluna ışık…

HAZRETİ NESİBE

HAZRETİ NESİBE

Yüceler yücesi, kâinatın yaratılış gayesi, Allah’ın sevgilisi Fahri Kâinat sevdalısı Hz. Nesibe ve O’nu seven muhterem mana ehilleri……

CAMİ VAAZLARI

İHLÂS SÛRESİ YORUMU 9

İHLÂS SÛRESİ YORUMU 9

…Dünyamızda yaşadığımız günlerle gerçek arasındaki farkı görmedikçe hiçbir yere varamayız. Yani biz hepimiz çok Müslüman’ız diye geçiniriz… Camiye…

İHLÂS SÛRESİ YORUMU 8

İHLÂS SÛRESİ YORUMU 8

…«O hiçbir şeye küfüv olamaz» demektir. “Küfüv” demek; dengi veya zıddı demektir. Demek ki; ALLAH hiçbir şeyin zıddı…

İHLÂS SÛRESİ YORUMU 7

İHLÂS SÛRESİ YORUMU 7

…«Siz benim güzelliğimi tasdik ederseniz, her şeyde benim güzelliğimi görürseniz»; ittika üzerinde iseniz (ittika, iki şey; bir infak,…

İHLÂS SÛRESİ YORUMU 6

İHLÂS SÛRESİ YORUMU 6

…Vallahu Ahad; ‹Yalnız sen varsın! Hiç başka bir şey yok!› demektir, kesret yok! Onun için İslamiyet’in mesuliyeti elbette…

Büyük Doğu Dergisi

Din, Tababet Vesaire

Her şeyden evvel, eski bir doktora ait şu hatırayı dinleyiniz; «Ramazanın yaza tesadüf ettiği 1910 yılındaydı.…

Verem

Beşer tarihinde, öldürücü illetlerin en korkuncu verem, hâlâ bu vasfını muhafaza etmekledir. Tarih bakımından veremi, tâ…

Mikroplar Âlemi

Büyüye büyüye, madde ve kemiyet ölçüsiyle, her büyüğü içine alan bir bü­yükler âlemi olduğu gibi; küçüle…

Cinsiyet

Kainatın, maddi tezahür planındaki en derin ve girift sırlarından birisi de cinsiyet meselesidir. Erkek ve dişi…

Zafer Dergisi

Kâinatın Anahtarı

Muhterem okuyucularım, bu yazımda sizlere kâinattaki sır ve onu açan Fâtiha anahtarından bahsetmeye çalışacağım. Göreceksiniz ki,…

Çağımıza Mesaj

“Duhâ sûresi” çağımızda büyük bir mucize sırrı taşıyan bir Kur’ân mesajıdır. Bu sûre, Efendimizin üzüntülü bir…

Gerçek İrtica: ATEİZM

Son günlerde bütün mânevi değerlerimize olduğu kadar Fahr-i Kâinat Efendimiz’e hayasızca dil uzatan nasipsizlere vereceğim bu…

Tarihler Yalan Söylüyor!

İnsanlığı bunaltan, çelişkiden çelişkiye sürükleyen korkunç gölgeleri hep görmemezlikten geliyoruz. Marksist sosyoloji ve dünya tarihine konan…

Akit Gazetesi

En İyisi Bunlara Her Seçimde Ders Vermek!

Değer yargılarımız o kadar perişan halde ki, her vesile ile inanan insan ve onlardan yana olan…

İsrail’e Ne Oluyor?!

Ortadoğu’nun bitmeyen çilesi haylaz oğlu İsrail’i taşıdıkça sürmeye mahkum… Dörtyüz yıllık mazisi olan kavgaların özünde denge…

Birileri Ne İstiyor?

Son günlerde memleketin kamuoyu gerek medya, gerekse ateist ve marksistler tarafından öylesine karıştırıldı ki kimin ne…

Babalarınıza Sorun!

Halk Partisi’nin hatta tümüyle sol kesimin yeni kuşakları mazilerini unutmuş olmanın pişkinliği içindedir. Özellikle ömürleri boyu…